Om Grand Hotel

Veblungsnes, som ligger på den andre siden av Rauma elv, ble regnet som stedets «sentrum». Turisme var allerede da en viktig næring, og første turistbåt anløp Åndalsnes i 1883.

Hotellet brant ned i 1940, men ble senere gjenreist. I 1996 ble 4. og 5. etasje påbygd, og store deler av bygningen renovert. I år 2000 ble de øvrige etasjer og rom også pusset opp. Grand Hotel har blitt renovert i i flere etapper i ettertid, alle hotellrommene og konferanserom i 2012 og 2015 og er i dag et moderne kurs- og konferansehotell hvor alle 86 rom holder en god standard. 2019 ble det bygd en ny restaurant, Restaurant La Vue.

Selv om hotellet i dag framstår i ny drakt, er det fortsatt mulig å gjenoppleve historie helt tilbake til 1800-tallet. Vår unike billedsamling kan beskues på veggene i alle etasjer, og vitner om tider med både celebre gjester og høy aktivitet i lokalsamfunnet.

Vegg i vegg med hotellet ligger Rauma Kulturhus

Hotellsjef Åndal